Om Hillerød kirkes kor

Hillerød kirkes korarbejde er en del af Hillerød kirkes arbejde for børn og unge og består af 3 kor for forskellige aldersgrupper: Spirekor (1. - 3. klasse) Juniorkor (4. - 6. klasse) og Pigekor (fra 7. klasse)

Korleder er Mie Korp Sloth og akkompagneres af Annette Høiberg. 

Som medlem af et kor deltager man i en ugentlig prøve med gratis sang og korundervisning. 

Korprøven for Juniorkor og Pigekor er torsdag eftermiddag og er delt op i undervisning for forskellige aldersgrupper:

Kl. 15.00 - 15-10: servering af brød og saft.

kl. 15.10 - 16.45: Juniorkor (for 4. - 6. klasse)

kl. 16 - 17.30: Pigekor (fra 7. klasse)

Korsangerne synger de fleste søndage ved gudstjenesten i Hillerød kirke. Det varierer mellem særlige korsatser og kirkesangerfunktion.

Mødetid om søndagen er kl. 9.15 til opvarmning og korprøve. Gudstjeneste fra kl. 10.00 til ca. 11.30. Enkelte søndage er mødetiden kl. 10 med gudstjeneste kl. 11. Se hvilke søndage under korkalenderen.

 Hvad får du?

  • Du får gratis sang og korundervisning
  • Masser af gode musikoplevelser i et godt og sundt miljø!
  • Korstævner, lejr og korrejser.
  • Efter en optagelsesprøve, bliver man medlem af højmessekoret.
  • I det daglige arbejde: Når man har været til prøve om torsdagen og deltager i højmessen den efterfølgende søndag, får man løn efter anciennitet. D.v.s. ingen højmesse uden forudgående prøve.

 

Hvad forventes der af dig?

  • Der forventes, at du kan lide at få mange nye udfordringer  - særligt i form af meget forskelligartet musik samt tekst at læse. Læs: Det er en fordel - men ikke en betingelse - at du kan lide at læse.
  •  At du møder stabilt til prøver og særligt de højmesser, som varsles i god tid, at der skal foregå noget særligt fra korets side. Det er cirka to gange hver måned.
  • At du, hvis du er forhindret, melder afbud hver gang uanset om det er korprøve eller højmesse. Afbud gives til mobil 27294175

 Hillerød kirkes kor består af drenge og piger fra 10 år (4. klasse)