Sidste nyt

 

  • Kort om det at synge i kirkekor
  • Forventning om fremmøde samt afbudspolitik
  • Hjemmeside og kommende arrangementer
  • Løn, skatteforhold, Det fælles kirkekontor
  • Det sociale i koret (kor er ikke skole og problemer fra skolen skal blive i skolen) og mobiltelefonpolitik
  • Evt. og spørgsmål

 

1: Kor er en holdsport på linje med fodbold, håndbold. Vi har forskellige roller, vi er afhængige af hinanden – vi har faste pladser… Det pudsige er, at lige meget hvor mange vi er i koret, så er vores præstation stadig afhængig af, at vi alle er der. Måske er nogen forældre, som tænker: Åh, de er så mange… De kan nok lige klare sig uden Berta eller Viggo i dag. Sådan fungerer det desværre ikke!

Vores/mit arbejde går målrettet mod at blive bedre – bedre musikere, bedre formidlere og jeg vil gerne, at vi bliver/er det bedste børnekor i miles omkreds…

 

2: Et kirkekor er andet og mere end et almindeligt børnekor.

Vi har mange flere opgaver end et almindeligt børnekor. Vi har to ugentlige prøver både torsdag og søndag. Vi er forsangere, vi har korsatser næsten hver uge. Vi tager del i søndagens gudstjeneste.

De, der har fanget pointen ved at synge meget både torsdag og søndag og som kommer trofast næsten hver gang, de kender også deres værd som korsanger! De bliver dygtigere end de, der kun er med sjældent om søndagen

Vi er SÅ heldige her i Hillerød kirke, at børnene til og med 6. klasse kommer for sig selv under præstens prædiken til børnekirke.

Når det så er sagt, så er jeg med på, at selvfølgelig er der et liv udover kor også for jer som familie! – men bemærk:

Forventningen er ca. hver anden søndag kommer man og synger.

 

3: Afbud og beskeder: Alle har i årets løb fanget, at det er vigtigt, at Mie ved, om jeg er der eller ej. Så den behøver vi ikke bruge lang tid på. Jeg ønsker allerhelst en begrundet sms, så tidligt, det er jer muligt.

Om torsdagen spørger jeg børnene, hvis koret deltager søndag: Hvem kan komme på søndag?

Da jeg evt. skal sadle om og finde en anden korsats, hvis ikke der er børn nok – er det vigtigt, at jeg får besked torsdag eftermiddag. Den kan være rigtig svær at lære – og vi er ikke helt i mål endnu. Jeg synes, det går hæderligt – men vil I ikke nok hjælpe jeres børn med at sige: Du skal melde fra til søndag, da vi er i Jylland. Eller søndag formiddag kan du godt synge… På forhånd tak!

Til de kommende 4. klasser: I må komme alle de søndage, I har lyst. MEN for ikke at I skal miste pusten helt, skriver jeg ved nogle af søndagene (+ 4. klasse) D.v.s. at jeg har ikke samme forventninger til jer det første år, som til 5. og 6. klasse.

 

Korets årshjul:

 

Ferie: Altid fri i vinterferie, efterårsferie og sommerferie.

 

Påskedag: Vi synger altid Påskedag! – men har fri alle de andre helligdage i påsken.

 

Konfirmationer: Vi synger altid – og vi har ofte venner, vi kender, vi synger for.

Store Bededag med en konfirmation kl. 10 og Kristi Himmelfartsdag er der to konfirmationer kl. 9 og 11.

Et råd er, at man forsøger at bakke op om den ene af dagene.

 

Skæve helligdage: I pinsen har koret altid fri!

 

Kortur: Der arrangeres altid en kortur hvert år.

 

Julekoncert og juleoptrædener: Julekoncerten er som nævnt lørdag kl. 15 før 3. søndag i Advent og vi synger også altid juleaften kl. 13.30 og 15. Derudover kan der være særlige julearrangementer, hvor vi optræder.

 

Hjemmeside og søndage: M.h.t. hvilke søndage vi synger, meldes det på hjemmeside i god tid.

 

Løn: Det er en motivationsfaktor, en belønning, en gulerod for det arbejde, børnene yder. Det er hele tiden en balancegang mellem, at man tjener altså ikke penge nok til at stå der ene og alene for pengenes skyld. Men der bliver stillet krav til dem, som kræver en belønning og tak.

 

Hjælp jeres barn. Skriv et lille X i jeres kalender, når jeres barn har været i kirke en søndag. (Der udbetales ikke løn for koncerter). Der udbetales kun løn, når man har været der både torsdag og søndag. Mie sender rapport til regnskabskontoret ved afslutningen af en måned. Der går så yderligere en måned, før den er klar til udbetaling. D.v.s. en sanger kan have sunget 1. maj – pengene kommer i slutningen af juni….

De første to år skal forældre aktivt hente et frikort til barnet. Derefter går det automatisk…

Lønnen udbetales til en nemkonto i barnets navn. Alle andre konti duer ikke…

Hvis der er problemer med løn, kontaktes Susan først, inden Mie inddrages (se mere under Godt at vide på hjemmesiden)

Det sociale i koret:

Kor skal give børnene oplevelser for livet!

Det er sådan en god idé at efterlade dagens konflikter på skolen – i skolegården, når I forlader den og så mødes vi til noget helt andet, når vi kommer til kor– Husk der er børn i koret, som ikke har nogen med fra deres klasse… Så når vi er til kor, er det ikke skole – men kor.

I denne sæson har mobiltelefonen fået for meget plads – både før, undervejs og efter prøverne.

Mobil er tilladt fra kl. 14 – 15, hvis man sidder og venter. Når klokken er 15 – 16.45 er den fuldstændig ude af syne. Vi taler sammen i pausen.

Mobil er også ude af syne søndag kl. 9.15 – 11.45.

 

Praktisk:   orientering om torsdage/søndage – aflønning falder kun, når man både har været til prøve torsdag og gudstjeneste søndag. 

Kort orientering om løn. Tjek om der er overensstemmelse mellem jeres lønseddel og det antal gange, I har været i kirke om søndagen. Husk, at man i januar får lønnen fra november – altså to måneder bagud!!! Så det er svært at holde øje – for ikke at sige umuligt for børnene – uden at mor og far er med på sidelinjen. Der bliver altid trukket ATP og al henvendelse vedr. spørgsmål til løn direkte til Susan på kirkekontoret. Telefonnummer: 70 23 03 93.

I skal alle have en nemkonto for at få udbetalt løn. De to første år man synger i koret, skal forældre hente frikort til jer. Dernæst foregår det automatisk fra skats side.

Vedr. GPDR: 

Som lønudbetaler har Det fælles kirkekontor ret til at indhente de fornødne oplysninger til brug for løn - og kun løn. Vi sender ikke og opfordrer ikke til at sende cpr numre i mails.

Lønmateriale opbevares i mapper, lige nu ikke i aflåste skabe, men bag låste og alarmsikrede døre. Alle personaler er underlagt tavshedspligt og eksterne parter er ikke i lokalerne uden personale. Vi overvejer aflåste skabe til kirkebogsmateriale og løn.

Hjemmeside: I skal jævnligt tjekke hjemmesiden, da der opstår adskillige ændringer af tidspunkter m.m. i løbet af sæsonen. Så det er altså desværre ikke nok at kigge på den en gang hvert halve år…